Экологиялык шарт

Балдарды кантип булганган абадан сактасак болот?

639

27.12.2022 Mare

Балдарды булганган абадан коргоонун 6 себеби:

 — балдардын өпкөсү өнүгүү процессинде болгондуктан, биологиялык процесске абанын кирдеши тоскоолдук кылат.

 — организми зат алмашууга, детоксикацияга жана булганган абадан уулуу заттарды бөлүп чыгарууга жөндөмү азыраак.

 — «Балдардын мээси өнүгүү процессинде, абанын булганышынын курамындагы нейротоксикалык заттар алардын когнитивдик өнүгүүсүнө таасирин тийгизет.

 — балдар чоңдорго караганда дене салмагынын бирдигине көбүрөөк аба менен дем алышат.

 — «Балдар активдүүрөөк болгондуктан, булганган абадан көп дем алышат.

 — Кош бойлуу кезинде абанын булганышына кабылган аялдардын эрте төрөлүшү жана салмагы аз ымыркайлар төрөлүшү ыктымал.

Балдарды үй ичиндеги абанын булгануусунан коргоо жолдору:

 — балдардын жанында тамеки тартпаңыз, бирок аларды кароосуз калтырбаңыз.

 — Тамак-аш даярдоо, жылытуу жана үйүңүздү жарыктандыруу үчүн таза отундарды жана технологияларды колдонуңуз – электр энергиясын, жаратылыш газын, LPGди, биогазды же күн энергиясы менен иштеген мештерди жана мештерди тандаңыз.

 — Тазалоочу каражаттар жок болгон учурда кайра иштетилген катуу отундарда (жыгач гранулдары) иштеген аз эмиссиялуу мештерди колдонуңуз.

 — Тамакты дайыма жакшы желдетилген жерлерде же ашканаңызды же тамак даярдоочу жайды желдетүү кыйын болсо, сыртта даярдаңыз.

 — Тамак бышыруу же жарыктандыруу үчүн керосин лампаларын же мештерди колдонбоңуз.

 — Шамдарды күйгүзбөңүз жана абага уулуу химикаттарды чыгарган аба тазалагычтарды колдонбоңуз.

Балдарды сырткы булганган абадан, коргоо жолдору:

 — Турмуш-тиричилик жана айыл чарба калдыктарын өрттөбөгүлө. Мүмкүн болушунча компост жана жергиликтүү кайра иштетүү жана таштандыларды чыгаруу кызматтарын колдонуңуз.

— Балдарыңызга унаанын газдары менен булганган абанын таасирин кантип азайтууга болорун ойлонуңуз. Мындан сырткары көп үйүлгөн транспорттук жерлерлерде жүрбөгөнгө аракет кылыңыз, өз алдынча же эл аз жерлерде жүрүңүз, жолдо түтүнү менен келе жаткан автоунааны көрсөңүз, баланы колго алып алысыраак басыңыз, түтүндүн арасына калтырбаңыз.

 — Балдарыңыздын ден соолугуна кам көрүңүз – өз убагында иммунизациялоону, кошумча туура тамактанууну, ойноого мүмкүнчүлүк жана физикалык активдүүлүктү камсыздоону унутпаңыз.

Leave a Reply

Your email address will not be published.