ВИДЕО

Гигиены рук

Кол жуунун эрежеси
Чистые руки
Колду кантип жууш керек? — Керемет көч
Таза колдор
Как правильно мыть руки — Керемет көч

НИЗ/ЖЭО

Алкоголдун таасири — окуучулар үчүн
Физикалык активдүүлүк — Окуучуларга
Тамекинин зыяны — Окуучулар үчүн
Туура тамактануу — окуучуларга

COVID

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Рекомендации по реабилитации после covid-19
COVID-19 БЕЛГИЛЕРИНЕ КӨЗӨМӨЛ ЖҮРГҮЗҮҮ
КОРОНАВИРУСТАН КАНТИП САКТАНА АЛАБЫЗ?
Рекомендации для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями в условиях COVID-19
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АМБУЛАТОРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ И НАБЛЮДЕНИЮ БОЛЬНЫХ С COVID-19
Как защитить себя от вирусных инфекции?
САСЫК ТУМООДОН КАНТИП САКТАНСА БОЛОТ?

Билип ал

Кышында баш кийим кийбесе эмне болот?
Кышында жеңил бут кийим кийсең, эмне болот?