Бруцеллез оорулары

Бруцеллез жана анын татаалдануусу

806

Кыргызстандын тургундары агрардык өлкө катары бул коркунучтуу жугуштуу оору тууралуу билимге ээ болушу керек. Бруцеллездун оор формаларында адамды инвалиддикке алып келиши мүмкүн, андыктан анын көрүнүштөрүн карап көрөлү. Бруцеллез деген эмне? Бруцеллез – >>> Толугураак