Зордук-зомбулук

Үй-бүлөдөгү зордук зомбулук

1624

“Үй-бүлөдөгү зордук зомбулук – бул үй-бүлөнүн бир мүчөсү экинчисинин үстүнөн жасалган физикалык, психологиялык жана сексуалдык жактан болгон үстөмдүгү. Анын эркиндигин, мыйзамдуу кызыкчылыктарын, укугун бузган, психикалык жана физикалык жактан жапа чегүүгө себепкер болгон >>> Толугураак