Сөөк, муун ооруларынын а-алуу

УЛГАЙГАН АДАМДАРДЫН СӨӨКТӨРҮ ЭМНЕГЕ МОРТ БОЛОТ?

80

Остеопороз – бул сөөк тканынын тыгыздыгы төмөндөп, сөөктөр өтө жука жана морт болуп калган абал, мындан улам сынык-жаракаттар тобокелчилигинин жогорку даражасы келип чыгат. Адамдын жашоосунун ичинде сөөк клеткалары дайыма жаңыланып турат, бирок >>> Толугураак

Улгайган адамдардын сөөктөрү эмнеге морт болот?

298

Жылдан-жылга жашоо-тиричилик өзгөрүп, ал өзгөрүү тамактанууга да таасирин тийгизип жатат. Анын натыйжасында оорулар жашарып жана өмүрү укпаган оорулар көбөйүүдө. Мурун 65-70 жаштан ашып калгандар сөөктөрү сынып остеопороз оорусуна чалдыгып келген болсо, жыл >>> Толугураак