Сөөк, муун ооруларынын а-алуу

Улгайган адамдардын сөөктөрү эмнеге морт болот?

251

Жылдан-жылга жашоо-тиричилик өзгөрүп, ал өзгөрүү тамактанууга да таасирин тийгизип жатат. Анын натыйжасында оорулар жашарып жана өмүрү укпаган оорулар көбөйүүдө. Мурун 65-70 жаштан ашып калгандар сөөктөрү сынып остеопороз оорусуна чалдыгып келген болсо, жыл >>> Толугураак