ЖАҢЫЛЫКТАР

РДЧжМКнын адистери фасилитация ыкмаларын үйрөнүштү

600

Азыр биз жашап жаткан дүйнө тез өзгөрүп дүйнөдө натыйжалуу окуу жана өнүгүү жеке жана кесиптик өсүү үчүн абдан маанилүү.

Окууну жеңилдетүүнүн негизги аспектилеринин бири тренингдерге  катышуу, кызматташуу жана активдүү катышуу үчүн жагымдуу чөйрөнү түзүү болуп саналат. Жакында өткөн чоңдор үчүн окутууну жеңилдетүү боюнча тренинг тажрыйбалуу фасилитаторлордун күчүн жана таасирин ачып, үйрөнүү тажрыйбасы болду.

Келгиле, бул өзгөртүүчү тренингдин урунттуу учурларын карап көрөлү жана ал фасилитаторлордун да, тренерлердин да потенциалын кантип ача аларын көрөлү.

Тренингдин жүрүшүндө студенттерге багытталган ыкмалардын маанилүүлүгүн баса белгилеп, ар кандай фасилитация ыкмалары көрсөтүлдү.

Катышуучулар активдүү угуу, эффективдүү суроолор, кантип туура пикир берүү жана инклюзивдик окуу чөйрөсүн түзүү сыяктуу стратегияларды үйрөнүштү. Ролдук оюндар жана топтук талкуулар алардын түшүнүгүн тереңдетип, практикалык көндүмдөрдү колдонууга мүмкүндүк берди.

Чоңдорго окууга көмөктөшүү чексиз окууга жана өнүгүү мүмкүнчүлүктөрүнө эшик ачып, өзгөрүүчү тажрыйба болду. Фасилитаторлор эффективдүү окуу чөйрөсүн түзүүдө жана окуучулардын потенциалын ачууда эбегейсиз зор күчкө ээ экендигин аныкташты. Жаңы билимдер жана көндүмдөр менен куралданган эксперттер эми өз алдынча саякатка чыгууга даяр.

Бул тренинг Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте / Foundation for Health and Empowerment (F4HE ) коомдук фонду тарабынан ишке ашырылып жаткан Ден соолук жана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү Фондунун программасы тарабынан өткөрүлдү. Канада өкмөтү жана Ага Хан фонду.

Categories: ЖАҢЫЛЫКТАР

Leave a Reply

Your email address will not be published.